Úvod -> Záručné podmienky

Vyhľadávanie         [+/-] nastav
Ponuka
Akcie, ponuky
Sortiment výrobcov
TOP produkty
Zväčšiť
Potenciometer Stereo TP169/60A Lineárny 1M

PLU: 47481 Cena: 0.50 €

Zväčšiť
Nár. Sada Kľúčov ProsKit SD-2320M
Mini račňa v tvare T s nadstavcami. • Vyrobené z kvalitnej ocele a gumy pre ...
PLU: 78364 Cena: 7.80 €

Zväčšiť
Žiarivka E14 - 9W Solid Spiral
- typ žiarovky: špirálová T3 - farba svetla: teplá žltá - materiál: plast + sk...
PLU: 44626 Cena: 1.25 €

Zväčšiť
Kábel sieťový 5 zásuviek - 2m + 6x vypínač - PP143
• počet zásuviek: 5 • individuálny vypínač pre každú zásuvku • centrálny vypín...
PLU: 72446 Cena: 7.70 €

Zväčšiť
Svietidlo LED 1xLED 1W - WL28
LED Svietidlo 1W s fokusom. • 1W LED • svetelný tok 50 lumenov • regulácia sv...
PLU: 60374 Cena: 2.49 €
Výpredaj VN transformátorov
Dôveryhodná firma Gold

Záručné podmienky

Záručné podmienky a reklamácia tovaru

Za kvalitu tovaru ručíme v rozsahu platných slovenských zákonov podľa občianskeho alebo obchodného zákonníka.

Občiansky zákonník:

 1. Podľa občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar:
  • 24 mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka platí finálne výrobky ktoré majú samostatnú funkciu (diaľkové ovládače, nabíjačky, ....) a slúžia pre osobnú potrebu.
  • 3 mesiace na opravy výrobkov.
 2. Záruku 24 mesiacov nie je možné si zamieňať so životnosťou alebo upotrebením tovaru. Platí to najmä pre tovar spotrebného charakteru ktorého životnosť je kratšia ako záručná doba, tovar ktorý podlieha bežnému opotrebovaniu: batérie, žiarovky, atramentové náplne, ceruzka, ....
 3. Ak sa chyba prejaví do 12 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za existujúcu v čase dodania ak to neodporuje povahe výrobku, alebo ak sa nedokáže opak.
 4. Elektronické súčiastky a náhradné diely vyžadujú odbornú montáž, preto na nich poskytujeme záruku v zmysle Obchodného zákonníka.
 5. Podľa zákona 102/2014 má zákazník pri nákupe cez internet právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru do 14 dní od prevzdatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
  • Platí to pri nákupe finálnych výrobkov pre vlastnú potrebu. Netýka sa to náhradných dielov, ktoré by pred opätovným naskladnením museli byť znova otestované, čo prevažne nie je možné, alebo by náklady na otestovanie prevýšili cenu tovaru aj niekoľkorát.
  • Zákaznik zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru a uvedením do pôvodného stavu. Preto vrátený tovar by mal byt vrátený kompletný, s kompletným príslušenstvom, najlepšie neporušený a v originálnom balení, návodom, záručným listom, a hlavne originálnym dokladom o kúpe. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
  • Predávajúci vráti zákazníkovi sumu za tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Nie však skôr ako mu bude tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 6. Vrátiť nie je možné schémy, časopisy, rozbalené CD/DVD nosiče, tovar ktorý je na objednávku, tovar delený/odstrihutý na mieru alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Obchodný zákonník:

Pri predaji tovaru firmám, obchodníkom, živnostníkom ako aj iným osobám, ktorým tovar neslúži pre osobnú spotrebu postupujeme podľa obchodného zákonníka. Ak nie je uvedené inak, poskytujeme na tovar záruku 6 mesiacov alebo viac ak je to v záručnom liste uvedené, alebo podľa podmienok výrobcu. Na finálne výrobky je to 24 mesiacov od vyskladnenia.

Všeobecné podmienky:

 1. Predávajúci zodpovedá predávajúcemu, že predaný tovar je pri prevzatí bez chýb, má akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé a zodpovedá účelu ktorý predávajúci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 2. Opotrebovanie veci obvyklým používaním alebo kratšia životnosť, charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za chybu tovaru
 3. Reklamovať je možné iba tovar ktorý bol u nás zakúpený a zaplatený.
 4. Dokladom pre účely uplatnenia záruky je nami vystavená faktúra, prípadne záručný list (ak bol vystavený).
 5. Pozáručný servis zabezpečujeme iba na nami predávaný, alebo nami distribuovaný tovar (nutné predložiť záručný list).
 6. U polovodičových súčiastok vzhľadom na vysoké riziko poškodenia nesprávnym zapojením, inou poruchou obvodu ktorá mohla zapríčiniť nefunkčnosť alebo zničenie súčiastky, zvýšeným napätím/napájaním, prepólovaním, elektrostatickým nábojom, skratom ako aj prehriatím vývodov obvodu nie je možné reklamáciu uznať.
 7. Na súčiastky (napr.IO, STK, STR, BU ) nebude uznaná záruka ak tieto majú skrat napájania alebo skrat/prerušenie koncového, výkonového alebo spínacieho prvku v jeho vnútornej štruktúre..
 8. Záruka sa uzná na polovodiče a ND v prípade výskytu vadnej série alebo dodávky.
 9. Reklamáciu neuznáme ak je zrejmé, že nefunkčnosť súčiastky/výrobku bola spôsobená jej nesprávnym použitím, použitím na iné účely ako je určená, nedodržaním technických podmienok, iným vonkajším zavinením, neoprávneným zásahom, montážou osoby neoprávnenej pre vykonávanie odborného elektronického servisu, porušením ochranných plomb, pozmenením záručného listu, poškodením vodou, ohňom, statickou a atmosférickou elektrinou, inými živlami, vyššou mocou alebo používaním v extrémnych podmienkach, ...
 10. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca, preto pri preberaní zásielky skontrolujte jej neporušenosť. V prípade poškodenia zásielky je potrebné spísať o tom záznam s kuriérom. Neskoršie reklamácie z dôvodu poškodenia pri doprave nebudú uznané!
 11. Po prevzatí zásielky je nutné skontrolovať obsah a kompletnosť zásielky, počet kusov, správnosť objednaného a dodaného tovaru, úplnosť zostáv a stavebníc, u videohláv preveriť mechanické nepoškodenie, u VN transformátorov správnosť (adekvátnosť) náhrady, .... Prípadný rozdiel sa musí nahlásiť do 24 hodín (emailom, telefonicky) po prevzatí .
 12. Náhradné diely a súčiastky je potrebné ešte pred samotnou montážou vizuálne a zbežne elektricky prekontrolovať.
 13. Reklamácie na neúplnosť a nekompletnosť zásielky (obsah zásielky nezodpovedá faktúre) je nutné predložiť bez zbytočného odkladu, max. do 24 hodín po prevzatí zásielky. Po tomto termíne nemôžeme preveriť skutočný stav a reklamácie nebudú uznané.
 14. Ak kupujúci poškodí tovar napr. neodbornou manipuláciou, preberá všetky náklady na vybavenie reklamácie.
 15. Všetky parametre a informácie uvedené v katalógoch sú informatívne. V prípade potreby je možné požiadať o upresnenie.
 16. Objednaním a prevzatím tovaru zákazník potvrdzuje, že si prečítal naše obchodné a záručné podmienky a s nimi súhlasí.
 17. V sporných prípadoch sa bude postupovať individuálne.

Práva a povinnosti kupujúceho:

 1. Počas záručnej doby má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie chýb, ktoré nevznikli jeho zavinením. O opodstatnenosti rozhoduje predávajúci.
 2. Reklamovať je možné chyby výrobného charakteru ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. V tomto čase je nutné si reklamáciu aj uplatniť. Po tomto termíne právo na reklamáciu zanikne.
 3. Kupujúci musí zistené vady uplatniť v záručnej v záručnej dobe bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vada prejavila.
 4. Kupujúci má právo aby jeho reklamácia bola vybavená čo najskôr, najneskôr do 30 dní od nami prevzatej reklamácie.
 5. Pri oprávnenej reklamácií bude tovar vrátený zákazníkovi na naše náklady.
 6. Reklamáciu je nutné uplatniť osobne (priamo na našej predajni) alebo písomne s vyplneným reklamačným listom v ktorom musí byť uvedený presný popis chyby. Bez priloženého reklamačného listu s podrobným popisom chyby nie je možné reklamáciu prijať a tovar bude vrátený zákaznikovi.
 7. Ak sa chyba prejaví do 6 mesiacov od prevzatia tovaru, považuje sa za existujúcu v čase dodania ak to neodporuje povahe výrobku, alebo ak sa nedokáže opak.
 8. Záručná doba sa predlžuje o čas vybavenia reklamácie do doby, kedy si bol kupujúci povinný vec prevziať.
 9. Ak ide o vadu ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne a včas odstránená. V prípade že výrobok nebol použitý, je možné ho vymeniť za nový (prípadne jeho časť). O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.
 10. Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na výmenu za bezchybný kus alebo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí.
 11. Ak sa na výrobku vyskytne rovnaká chyba viac krát (3x), má kupujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade.
 12. Kupujúci môže tiež požadovať zľavu. Tá sa poskytne ak výrobok má vady ktoré nebránia jeho používaniu. V tomto prípade vady na ktoré bola poskytnutá zľava už nie je možné neskôr reklamovať.
 13. Pri tovare ktorý je predávaný v originálnom balení, meraním, vážením, alebo pri vyššom počte drobných elementov je dovolená tolerancia +/-2%.

Postup pri reklamácií:

 1. Pred samotnou reklamáciou doporučujeme nás vopred kontaktovať telefonicky alebo emailom .
 2. Spolu s tovarom je potrebné predložiť kópiu dokladu o zakúpení (faktúry), záručný list (ak bol vystavený) a vyplnený reklamačný list (môžete si ho stiahnuť tu) s presným popisom chýb, nedostatkov a podmienok kedy a ako sa chyba prejavuje (uviesť "nefunguje" nestačí!). Bez týchto náležitosti sa reklamačné oddelenie nebude reklamáciou zaoberať a výrobok bude zaslaný späť na náklady zákazníka.
 3. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný čistý a mechanicky nepoškodený.
 4. Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky firmy obyčajnou poštou - nie na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý!
 5. Tovar musí byť vhodne zabalený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, bude tento vrátený späť.
 6. V reklamačnom liste uveďte meno pracovníka, s ktorým ste reklamáciu konzultovali.
 7. Reklamácia môže byť uznaná až po otestovaní technikom, prípadne výrobcom. Pri oprávnenej reklamácií si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar.
 8. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

Alternatívne riešenie sporu:

Platí iba pre on-line nákupy, spory nad 20Eur, a pre spotrebiteľa, fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Združenie slovenských spotrebiteľov, Palisády 22, 811 06 Bratislava, alebo. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk.
Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Veľa úspechov pri vzájomnej spolupráci Vám praje kolektív firmy AV-ELmak